Истински визионер и най великият треньор водил Арсенал. С многото си новаторски идеи поставя основите на съвременната игра такава каквато я знаем днес. Въвежда в Арсенал  тактическата постройка известна днес като WM  (3-2-2-3) .Първата в света  схема на игра. Поклон пред най великия ни мениджър.
    • Upvote
    • Thanks
    • Like
    6